kalender

 

 

schooljaar 2017-2018

 

juni

1 juni : 5a + 5b : American Games Lier

3 juni : schoolfeest

20 juni : sportdag kleuters en eerste leerjaar - tennisinitiatie voor 2de graad

 

schooljaar 2018-2019

augustus

30 augustus : loop je klas eens binnen 18 uur - 20 uur

 

september

3 september : vrolijk weer naar school

12 september : pedagogische studiedag

21 september : strapdag

 

oktober

3 oktober : pedagogische studiedag

22 - 26 oktober : zeeklassen 3de graad

27 oktober - 4 november : herfstvakantie

 

november

17 november : wijn- en speculaas

26 november : plaatselijke verlof

 

december

20 december : kersthappening - boekenbeurs

22 december - 6 jnauari : kerstvakantie

 

januari

21 - 22 januari : boerderijklassen 2de graad

23 jnauari : pedagogische studiedag

 

februari

15 februari : plaatselijke verlofdag

22 februari : quiz oudercomité

 

maart

1 maart : carnaval

2 - 10 maart : krokusvakantie

24 maart : ontbijt

 

april

6 - 22 april : paasvakantie

22 april : Paasmaandag

 

mei

1 mei : geen school

4 mei : vormsel St.-Pauluskerk (Broechemsesteenweg Nijlen) om 9:30

12 mei : schoolfeest

18 mei : eerste communie O.L.V.-van de vredekerk om 9:30

31 mei : brugdag

 

juni

10 juni : pinkstermaandag

26 juni : receptie 6de leerjaar

 

augustus

29 augustus : loop je klas eens binnen van 18 uur tot 20 uur